Voor alles wat de mens met bomen bezig houdt

Tekstvak: Groeiplaatsonderzoek
Bodemopbouw
Tekstvak: Onderzoek naar de bodemopbouw gebeurt door een profielsleuf al dan niet in combinatie met een profielboring.

Dit deelonderzoek geeft antwoord op de doorwortelbare ruimte.

Gebreken aan de groeiplaats of groeipotenties voor de boom komen aan het licht.