Voor alles wat de mens met bomen bezig houdt

Tekstvak: geluidstomografie

Geluidstomografie.

 

Door middel van geluidstomografie kunnen zichtbare maar ook onzichtbare gebreken aan het licht komen waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

 

Andersom kan de geluidstomografie ook behulpzaan zijn om te voorkomen dat vermeende holle bomen onnodig gekapt worden.