Voor alles wat de mens met bomen bezig houdt

Tekstvak: Boomveilgheidscontrole en inspectie.

Boomveiligheidscontrole en inspectie.

 

Onmisbaar en wezenlijk onderdeel voor bomen die een potientieel gevaar kunnen vormen.

 

Bij onze inspecties volgens de algemeen gangbare VTA-methodiek besteden wij aandacht aan:

Stabiliteit,

Gezondheid,

Vitaliteit

Conditie

en veiligheidsrisico’s