Voor alles wat de mens met bomen bezig houdt

Tekstvak: Bodemzuurstofmeting

Bodemzuurstofmeting.

 

Zuurstof in de bodem is onmisbaar  voor de ontwikkeling van een boom.

 

Als gevolg van vedichting, te hoog compstgehalte of storende lagen kan er te weinig zuurstof in de bodem aanwezig zijn.

 

De bodemzuurstofmeting is een hulpmiddel bij het stellen van een diagnose van een probleemboom.